erp3Axa prioritară 3: Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public

Operaţiunea 1: Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri

Titlu proiect:
Implementarea unui sistem informatic complex ERP-CRM-BI în vederea eficientizării activităţilor din cadrul S.C. ALTIMEX PRO INTERNATIONAL S.R.L.
Durata proiectului: 9 luni
Beneficiar: S.C. ALTIMEX PRO INTERNATIONAL S.R.L.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României